Handen die onder de kraan gewassen worden.

Updates

Maatregelen coronavirus

13 maart 2020

Omdat de protocollen vanuit de regering en het RIVM zijn aangescherpt zullen wij de volgende maatregelen doorvoeren, waarbij wij de prioritering op onze dienstverlening gaan aanscherpen.

Waarborgen van de continuïteit van onze dienstverlening:
De hoogste prioriteit is en blijft om er voor te zorgen dat we onze dienstverlening kunnen blijven continueren richting onze klanten. Onze dienstverlening draait zo goed als autonoom, mits er geen storingen zijn hoeft er ook geen personeel aanwezig te zijn op onze locaties. Ons bedrijfscontinuïteitsplan is er daarom op gericht om bij verminderde beschikbaarheid van medewerkers, onze mensen en middelen te richten op het snel oplossen van storingen en het informeren van onze klanten.

Om te voorkomen dat medewerkers met vergelijkbare bedrijf kritische expertise op hetzelfde moment ziek worden, hebben wij alle afdelingen gesplitst in een A- en B-team. Om de week werkt een van deze teams volledig thuis. Bij het andere team werkt iedereen thuis zolang de aard van het werk dit toelaat. De meest kwetsbare collega’s die ervoor moeten zorgen dat de continuïteit gewaarborgd wordt, met name operationeel personeel, werken vanuit huis en is op afroep beschikbaar om bij storingen en calamiteiten naar het datacenter te komen om deze problemen op te lossen. Dataplace zal wel alle locaties bemannen met personeel tijdens kantooruren zodat, indien nodig, we u gewoon te woord kunnen staan.

Alle zaken, anders dan het waarborgen van de continuïteit, zullen we per geval bekijken en beoordelen hoe snel we deze kunnen oppakken en verwerken. Denk hierbij aan opleveringen, offerte trajecten, aanvragen, verwerken van aangevraagde patches etc. Het spreekt voor zich dat we u daarover goed zullen informeren. Wel vragen we begrip voor deze situatie.

Bezoek aan onze locaties:
Wij vragen verder aan u om de werkzaamheden in ons datacenter te minimaliseren en daar waar het kan, uit te stellen. Neemt niet weg dat u nog steeds welkom bent op onze locaties om het beheer op uw omgeving uit te voeren indien noodzakelijk en u de hygiëneregels volgt zoals opgesteld door het RIVM.

Zijn er urgente zaken die geregeld moeten worden, dan staan we nog steeds voor u klaar! Heeft u verder vragen, tips of aanbevelingen, laat het ons dan weten.

Graag werken we de komende tijd samen met u om de continuïteit te waarborgen en ongemakken en overlast tot een minimum te beperken!