Foto van een brandweerwagen.

Updates

Brandweeroefeningen in het datacenter voor een goede voorbereiding

21 augustus 2017

Om goed voorbereid te zijn op een calamiteit vinden wij het binnen Dataplace belangrijk dat er geoefend wordt. In geval van bepaalde calamiteiten hebben wij ook te maken met externe partijen zoals de hulpdiensten en veelal met de brandweer. Vandaar dat wij om te beginnen vier verschillende scenario's van calamiteiten die plaats zouden kunnen vinden hebben opgesteld. Deze scenario's hebben wij vervolgens voorgelegd aan de brandweer van Alblasserdam. In samenwerking zijn er uiteindelijk vier brandweeroefeningen opgesteld die in ons datacenter in Rotterdam plaats hebben gevonden. Elke oefening werd ook elke keer uitgevoerd door een verschillende groep brandweerlieden die vooraf een presentatie kregen van Dataplace. Hierin werd kort verteld wat wij als datacenter nu precies doen en wat het belang van een datacenter is. Waarom kiezen organisaties ervoor om hun IT omgeving onder te brengen in een datacenter en met wat voor bijzonderheden in ons pand dient rekening gehouden te worden. Na de briefing over de oefening werd per keer een scenario ingang gezet.

Van deze brandweeroefeningen in en rondom ons datacenter hebben wij een impressie gemaakt in beeld.